Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. (Β 2537/21-07-2017) η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη οποία δίνεται παράταση στην προθεσμία υπαγωγής στον νόμο 4178/2013, περί της «Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».

Η παράταση επεκτείνεται για 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης προθεσμίας και έρχεται να καλύψει το χρονικό κενό που μεσολαβεί μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου για την αυθαίρετη δόμηση από τη Βουλή. 
Πιο συγκεκριμένα, η νέα προθεσμία λήγει την 23η Σεπτεμβρίου του 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: