Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ» SUCCESS STORY ΤΣΙΠΡΑ

ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ, ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Παρά τις αισιόδοξες κυβερνητικές προβλέψεις, μετά και την έξοδο της χώρας στις αγορές, το Γραφείο Προϋπολογισμού «κρούει καμπανάκι» ότι η ανάκαμψη θα είναι εύθραυστη και καθιστά σαφές ότι θα διακοπεί, σε περίπτωση που η χώρα εγκαταλείψει το μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων ή επέλθει πολιτική αστάθεια.
Ειδικότερα, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει ανάπτυξη της τάξεως του 1,5% – 1,6% για το 2017, όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεσή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Η χαμηλότερη εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας (2,7% στον κρατικό προϋπολογισμό), οφείλεται:
  • στη μεγάλη καθυστέρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης
  • στη συνακόλουθη έξαρση της αβεβαιότητας
  • στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης
Την ίδια ώρα, ωστόσο, το Γραφείο Προϋπολογισμού χαρακτηρίζει ως «θετική εξέλιξη» το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης,
το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με την έκθεση, συνεπάγεται τα εξής:
Πρώτον, τη θετική εκτίμηση των εταίρων για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος, καθώς αναγνωρίζεται ρητά ότι η ελληνική πλευρά έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία.
Δεύτερον, τη συνέχεια της ροής της χρηματοδότησης
Τρίτον, την προοπτική αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους μετά το τέλος του προγράμματος το 2018.
Στα θετικά προστίθεται επίσης, το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, όπως προτάθηκε προσφάτως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συνολικά, συνεχίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού, με την απόφαση του Eurogroup δημιουργούνται προϋποθέσεις για τη μείωση της αβεβαιότητας, τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει στη συνέχεια, αν δεν υπάρξουν άλλες εμπλοκές -σε σχέση με την εφαρμογή της δεύτερης και την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης- η άρση της αβεβαιότητας θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταθετών στο τραπεζικό σύστημα και θα οδηγήσει στην άρση όλων των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.
Έξοδος στις αγορές
Εξάλλου, το Γραφείο Προϋπολογισμού χαιρετίζει την έκδοση του 5ετούς ομολόγου και κάνει λόγο για ένα «θετικό βήμα» προς τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, ερμηνεύει την απόφαση της κυβέρνησης για έξοδο στις αγορές ως δήλωση πρόθεσης εκπλήρωσης των τρεχουσών συμφωνιών.
«Αν συμβεί αυτό, θα έχουμε μια καμπή στη διαχείριση της οικονομίας και στις οικονομικές επιδόσεις. Αν όχι, τότε θα υπάρξουν παλινδρόμηση σε συνθήκες ύφεσης, κοινωνικές εντάσεις και δυσκολίες στη χρηματοδότηση από τις αγορές» σπεύδει να επισημάνει.
Την ίδια ώρα, εκτιμά ότι η χθεσινή έξοδος στις αγορές θα έχει συνέχεια, εφόσον:
  • συνεχισθεί δημοσιονομική σταθερότητα, ώστε η πίεση των τόκων από τις αγορές να μην οδηγήσει στο φαύλο κύκλο ελλειμμάτων, ύφεσης, πολιτικής αστάθειας
  • διασφαλισθεί η οικονομική μεγέθυνση με διάρκεια πράγμα που συνυφαίνεται με την εφαρμογή του Μνημονίου και κυρίως των μεταρρυθμίσεων,
  • επιτευχθεί κοινωνική σταθερότητα και συνοχή με θεραπείες των ανισοτήτων, της ανεργίας, της φτώχειας και διασφάλιση ενός θεσμικού πλαισίου υγιούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού και προστασίας της εργασίας
  • διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα με όσο το δυνατό ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: