Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΌΧΙ… ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΜΙΣΘΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ – ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

.......ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
Η Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου ανέλαβε από την Τρίτη (11/7) καθήκοντα άμισθης προϊσταμένης του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την απόφαση του πρωθυπουργού, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν θα απασχολείται… απολύτως αμισθί, καθώς δικαιούται οδοιπορικών και πιθανότατα και ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες που θα βρίσκεται εκτός της υπηρεσίας της.
Όπως αναφέρει η απόφαση του πρωθυπουργού «ανατίθενται, από 10.07.2017 και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στη Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου καθήκοντα άμισθης Προϊσταμένης του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού,
η οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της στον Πρωθυπουργό χωρίς να λαμβάνει μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών της, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 55 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
Πάντως, η παράγραφος 6 του άρθρου 57 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα προβλέπει ρητώς ότι: «Στο προσωπικό των πολιτικών γραφείων σε περίπτωση μετακίνησής του εκτός έδρας για τις ανάγκες του γραφείου του μέλους της Κυβέρνησης και του υφυπουργού, στο οποίο ανήκουν, καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, η οποία είναι: για το διευθυντή πολιτικού γραφείου, τον ειδικό σύμβουλο και τον ειδικό συνεργάτη ίση με την αποζημίωση που αντιστοιχεί στο βαθμό διευθυντή. (20-40 ευρώ ημερησίως για το εσωτερικό της χώρας και 60-100 ευρώ ημερησίως για το εξωτερικό)».
Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι η Βασιλική Θάνου προσλαμβάνεται με σύμβαση δύο ετών, ενώ συνήθως τέτοιου είδους συμβάσεις έχουν εξάμηνη διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσής τους.
Δείτε εδώ το ΦΕΚ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: