Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Σημείωμα για τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Δελφών για το τι σημαίνει για τους δημότες η  ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δελφών
Στις 24/5/2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751/Β η ΚΥΑ 135275 με θέμα: Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. Δηλαδή η εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενιαία (υποχρεωτική) κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού.
Όπως με σαφήνεια διατυπώνεται, σκοπός της ΚΥΑ είναι να εισάγει ενιαίους κανόνες και μεθοδολογία κοστολόγησης και τιμολόγησης της χρήσης του νερού ανά την επικράτεια,
έτσι ώστε το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος να ανακτάται από τα προσδιοριζόμενα (κάθε χρόνο επικαιροποιημένα) τιμολόγια των παρόχων προς τον τελικό χρήστη.
Αν και στο 1ο άρθρο αναφέρεται «να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου», η μεθοδολογία και οι διαδικασίες που εισάγονται ακυρώνουν τα παραπάνω.
Ο δημότης όχι μόνο πρέπει να πληρώνει μέχρι κεραίας το κόστος του όποιου παρόχου υπηρεσιών νερού, αλλά θα φορολογείται εκ νέου και συνεχώς, για τις σχετικές με το νερό υποδομές, με νέο «πράσινο» χαράτσι, που το ύψος του αποφασίζει η δημόσια διοίκηση και επιβάλλεται και σαν πάγια χρέωση και σαν ποσοστό επί των κυβικών που καταναλώνει, το λεγόμενο περιβαλλοντικό τέλος.
Σε άρθρα της, αναφέρει ποιοι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών νερού; Δημόσιοι και δημοτικοί φορείς,  νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά  και λοιποί φορείς που παρέχουν νερό ύδρευσης στους τελικούς χρήστες, ακόμη και  για αγροτική χρήση.. Άντε λοιπόν να πανηγυρίσετε και εσείς και οι προκάτοχοι σας, μαζί με την περιφέρεια για την άρδευση του ελαιώνα. Να σας θυμίσουμε ότι εμείς βλέπαμε θετικά την άρδευση αλλά χωρίς να πληρώνουν οι αγρότες το νερό με τιμή ύδρευσης  που όπως προβλέπαμε ότι θα γινόταν με ιδιωτικοποιημένη ΕΥΔΑΠ!!! Αυτό κι αν είναι πλήγμα στην αγροτική παραγωγή και τελικά τον εξαναγκασμό του αγροτικού κόσμου να εγκαταλείψει την παραγωγική δραστηριότητα και να στραφεί σε άλλους τομείς Στο άλλο άρθρο ξεκαθαρίζεται ότι στις περιπτώσεις ιδιωτικών συλλογικών δικτύων παροχής υπηρεσιών ύδατος, οι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης αντιμετωπίζονται με ανάλογο τρόπο όπως στις συμβάσεις παραχώρησης. Δηλαδή θα φορολογείτε ακόμη και η γεώτρηση ή και η υδρομάστευση!
Οι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών νερού ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα, ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ που ρητά κατονομάζονται στην ΚΥΑ, είναι πολυμετοχικές εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, το δε ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου σ’ αυτές έχει περάσει στο υπερταμείο προκειμένου να «αξιοποιηθεί» (με εκχώρηση του για 99 χρόνια σε επενδυτές), για να χρηματοδοτήσει το απύθμενο πηγάδι που λέγεται δήθεν χρέος.
Προσδιορισμός των κανόνων ιδιωτικοποίησης
Όπως γίνεται φανερό από τον ορισμό των παρόχων υπηρεσιών νερού, καθόλου δεν διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών των υπηρεσιών. Όχι απλά ανοίγει πόρτα, αλλά θεσμοθετείται η δυνατότητα πλέον οποιοσδήποτε ιδιωτικός φορέας να παρέχει υπηρεσίες χρήσης νερού. Με απλά λόγια, η ΚΥΑ προχωρά τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού. (Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει με τη ΔΕΗ)
Ο κάθε πάροχος είναι υπόχρεος να χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για να προσδιορίσει το κόστος των υπηρεσιών νερού, που περιλαμβάνει π.χ. το κόστος τόκων για δανειακά κεφάλαια ή την εύλογη ετήσια απόδοση των κεφαλαίων στην περίπτωση πολυμετοχικής εταιρείας. Η τιμολόγηση του νερού από το φορέα υποχρεούται να ακολουθεί ένα βασικό κανόνα: την ανάκτηση του κόστους από τη χρέωση στον τελικό καταναλωτή.
Με απλά λόγια: Ακόμα κι αν ο πάροχος είναι δημόσιος, ή υπό δημόσιο έλεγχο φορέας, θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά λογιστικό μοντέλο υπολογισμού του κόστους που μετατρέπει το νερό από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα και την υπηρεσία νερού από υπηρεσία κοινής ωφέλειας σε εμπορική επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή, εμείς θα χρηματοδοτούμε τα επενδυτικά σχέδια του παρόχου προκειμένου να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες νερού. Είναι η εφαρμογή των ίδιων χρηματοδοτικών μοντέλων που ισχύουν για τις εταιρείες που ανέλαβαν τους εθνικούς αυτοκινητόδρομους, όπου την υλοποίηση των έργων θα πληρώνουν οι πολίτες που θα τους χρησιμοποιούν (μέσω των χρεώσεων στους σταθμούς διοδίων).
Κοινωνικό τιμολόγιο με κανόνες κερδοφορίας
Όσον αφορά στο κοινωνικό πρόσημο των νέων τιμολογίων, στις διατάξεις της ΚΥΑ αποσαφηνίζεται ότι η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου τιμολόγιου δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της επιδιωκόμενης πλήρους ανάκτησης κόστους. Το μειωμένο τιμολόγιο που μπορεί να ισχύει π.χ. για τον άπορο (ποιο θεωρείται άραγε το όριο φτώχιας όταν για εισόδημα 5.686 ευρώ ο πολίτης πληρώνει φόρο;) ή την πυροσβεστική, θα ισχύει με τους εξής απαράβατους όρους:       Πρώτον, «δεν πρέπει να ανατρέπεται η λειτουργία της τιμής ως μέσου αποτροπής της σπατάλης νερού» και δεύτερον, «πιθανά κενά που θα προκύψουν λόγω της εφαρμογής ειδικών τιμολογίων, θα καλύπτονται από τους υπόλοιπους χρήστες ύδατος του παρόχου» .Δηλαδή το νερού του πάμφτωχου  αλλά και της πυροσβεστικής θα το πληρώνει ο φτωχός!
Περιβαλλοντικά τέλη σε βάρος του χρήστη
Μα καλά, θα πει κανείς, αυτά τα τέλη είναι σχεδιασμένα να λειτουργήσουν απόλυτα ανταποδοτικά για τους χρήστες νερού, αφού μέσω του Πράσινου Ταμείου στο οποίο πηγαίνουν, θα χρηματοδοτούν δράσεις βελτίωσης, αποκατάστασης και υποδομών σχετικών με προβλήματα υδατικών πόρων.
Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη:
Πρώτον, όλοι υπερφορολογούμαστε σήμερα, πληρώνουμε μέσω άμεσων και έμμεσων φόρων ήδη πάρα πολλά. Το ότι η φορολογία επιβάλλεται για να χρηματοδοτεί (με εργαλείο το χρέος) το τραπεζικό και όχι μόνο κεφάλαιο με τον ιδρώτα του κόσμου της δουλειάς, και όχι για κοινωνικές υποδομές είναι αποτέλεσμα της ταξικής  πολιτικής που ακολουθείται, ιδιέτερα τα τελευταία χρόνια, χρόνια της κρίσης.
Δεύτερον: το Πράσινο Ταμείο είναι κι αυτό μια αμαρτωλή σκανδαλώδης ιστορία αδιαφάνειας σχετικά με το που έχουν κατευθυνθεί οι πόροι του, τι έργα έχει χρηματοδοτήσει από την ίδρυση του μέχρι τώρα και ακόμη πιο σκανδαλωδώς στα μνημονιακά χρόνια που ζούμε, όπως και άλλοι πόροι των εργαζόμενων, βλέπε ειδικές εισφορές αλληλεγγύης που κατευθύνονται στο άπατο πηγάδι του δήθεν δημόσιου χρέους.
Η ΚΥΑ προβλέπει ότι η κοστολόγηση από τους παρόχους πρέπει να έχει γίνει μέχρι το τέλος του 2017, ενώ η επιβολή των περιβαλλοντικών τελών αμέσως μετά την πρώτη αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων, δηλαδή η εφαρμογή του νέου πλαισίου ξεκινά υποχρεωτικά το 2018.
Το κείμενο αυτό παραδόθηκε σε κάθε σύμβουλο του Δήμου, πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,προκειμένου να έχει γνώση για το τι θα ψηφίσει!!

Άμφισσα 14/7/2017

 ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
Ερώτηση προς τη δημοτική αρχή Δελφών για των αποκλεισμό δεκάδων παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς
Κ. Δήμαρχε, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ για τα αποτελέσματα του λεγόμενου προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 2017-2018», δεκάδες παιδιά μένουν και φέτος εκτός παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ. Δεκάδες λαϊκές οικογένειες του Δήμου Δελφών βρίσκονται και πάλι σε αδιέξοδο, αναζητώντας παιδικό σταθμό για να εγγράψουν τα παιδιά τους. Πιο συγκεκριμένα από τις 630 αιτήσεις παιδιών στη Φωκίδα, μόνο τα 255 επιλέγονται και τα 375 μένουν απ’ έξω, δηλαδή σχεδόν το 60%, με τη συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών, πάνω απ’ το 90%, να είναι από το δήμο μας.
Ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που αποκλείστηκαν είναι πολύ μεγαλύτερος από τα νούμερα που δίνει η ΕΕΤΑΑ, καθώς πολλές οικογένειες δεν είχαν καν δικαίωμα συμμετοχής και κατά συνέπεια δεν κατέθεσαν αίτηση. Για να έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μια οικογένεια με δύο παιδιά, πρέπει να έχει 27.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Με τα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, αποδεικνύεται πως ακόμα και κάτω από αυτό το όριο, περισσότερα από 140 παιδιά κόπηκαν από το πρόγραμμα, στο Δ. Δελφών μόνο. Με δεδομένη την άσχημη οικονομική δυνατότητα, με τους γονείς να αδυνατούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην άδεια τσέπη, υψώνεται μπροστά τους ένα απροσπέλαστο τείχος.
Παρότι η ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση είναι αποκλειστικά της κυβέρνησης, που άλλαξε τον προσανατολισμό του προγράμματος με στόχο όχι την στήριξη και διεύρυνση των δημοτικών δομών αλλά τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών δομών, επιχειρείται να μετατοπιστούν οι ευθύνες για τον αποκλεισμό των παιδιών και την ταλαιπωρία των γονέων στους δήμους.
Επειδή ο ρόλος των παιδικών σταθμών δεν έχει χαρακτήρα parking ώστε να περιορίζεται στη φύλαξη των βρεφών και των νηπίων κατά τις ώρες εργασίας των γονιών, αλλά εστιάζει στην ομαλή ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, το πρόβλημα απαιτεί άμεση λύση. Σήμερα απαιτούνται δομές Προσχολικής Αγωγής αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν για όλα τα παιδιά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με επαρκή χρηματοδότηση, κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση με επιστημονικό παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό.
Ρωτάμε τον κ. Δήμαρχο και τη δημοτική αρχή:
Αν προτίθενται και πώς, να διασφαλίσουν τη διεύρυνση των δημοτικών δομών για βρέφη και νήπια (εξεύρεση κατάλληλων κτηρίων - πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού) για όλα τα παιδιά που, είτε συμμετείχαν με αίτηση των γονιών τους στο πρόγραμμα και δεν εγκρίθηκαν, είτε δεν βρίσκουν θέση σε δομή της περιοχή τους; Και τι έκτακτα μέτρα χρηματοδότησης θα απαιτήσουν από την κυβέρνηση ώστε να καλύψουν τις ανάγκες όλων των παιδιών;
Αν σκοπεύουν να διεκδικήσουν την ανανέωση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων στο πρόγραμμα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις με την προοπτική της μονιμοποίηση τους.

Άμφισσα, 12/07/2017

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ
Στις 24/5/2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1751/Β η ΚΥΑ 135275 με θέμα: Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του. Δηλαδή η εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενιαία (υποχρεωτική) κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού.
Όπως με σαφήνεια διατυπώνεται, σκοπός της ΚΥΑ είναι να εισάγει ενιαίους κανόνες και μεθοδολογία κοστολόγησης και τιμολόγησης της χρήσης του νερού ανά την επικράτεια, έτσι ώστε το συνολικό κόστος των υπηρεσιών ύδατος να ανακτάται από τα προσδιοριζόμενα (κάθε χρόνο επικαιροποιημένα) τιμολόγια των παρόχων προς τον τελικό χρήστη.
Η καλή μας δημοτική αρχή, με βάση την ποιο πάνω ΚΥΑ, διαβλέποντας κερδοφορία μέσα από την ίδρυση της ΔΕΥΑΔΔ αλλά και έναν μηχανισμό είσπραξης νέων χαρατσιών από τους δημότες, στήνει μία εργολαβική επιχείρηση για να αποδίδει στην ΑΕ ΕΥΔΑΠ τα κέρδη, τσεπώνοντας και αυτή τα αναγκαία! Με λίγα λόγια στήνει ο κ. δήμαρχος νέα εισπρακτική εταιρεία με τις ευλογίες της κυβέρνησης και της κυρίαρχης πολιτικής.
Με λίγα λόγια οι συμπολίτες μας αντί να γεύονται τα αγαθά που έχει η περιοχή μας τα χρυσοπληρώνουν στους ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες. Για παράδειγμα όχι μόνον πληρώνουμε για το δικό μας νερό αλλά πληρώνουμε και για το δικό μας ρεύμα, μιας και ο ΥΗΣ Γκιώνας (φράγμα Μόρνου) έχει εγκατεστημένη Ισχύ περί τα 9,6 MW
Ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ διαφωνούμε με τη σύσταση της ΔΕΥΑΔ  σαν επιχείρηση καθώς και με την εμπορευματοποίηση του νερού το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο κοινωνικό  αγαθό.
Το νερό - όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο - από ζωτικός φυσικός πόρος, κοινωνικό αγαθό, κοινωνική ιδιοκτησία μετατρέπεται σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα για το λαό και σε πηγή αστείρευτων κερδών για το μεγάλο κεφάλαιο (λέγε με ΕΥΔΑΠ ΑΕ).
Μέσα στο σημερινό πλαίσιο αυτού  του δρόμου  ανάπτυξης, που ακολουθείτε  και υπερασπίζεστε  οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τα κόμματα που σας στήριξαν αλλά και των δεσμεύσεων που ΟΛΟΙ έχετε στην Ε,Ε, δεν πρόκειται να διασφαλισθεί μια φιλολαϊκή διαχείριση του νερού, ούτε η ουσιαστική ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Η διαχείριση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό έλεγχο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ενιαίος Κρατικός Φορέας Διαχείρισης του Νερού θα υλοποιεί ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του νερού με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία, η οποία θα αξιοποιεί και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, θα κατοχυρώνει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Θα διασφαλίζει τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Θα ελέγχει και θα μεριμνά για την προστασία των ποταμών, λιμνών και θαλασσών από τη βιομηχανική ρύπανση, για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων, για τη συντήρηση των δικτύων όμβριων υδάτων στις πόλεις.
Σύσταση τέτοιου φορέα πρέπει να γίνει, γιατί τέτοιο φορέα έχει ανάγκη και όλος ο λαός και οι δημότες μας.
Επιβεβαιώνεται η "Λαϊκή Συσπείρωση", το ΚΚΕ, που προειδοποίησε το λαό ότι ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ δεν είναι μία απλή γεωγραφική συνένωση Δήμων αλλά αναδιάρθρωση του κράτους που προωθούν τα κόμματα του ευρωμονόδρομου (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ., ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) και της πλουτοκρατίας με στόχο την αύξηση της εκμετάλλευσης των λαϊκών στρωμάτων μέσα από την εμπορευματοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι είμαστε υπέρ της κατάργησης κάθε Δημοτικής Επιχείρησης και τη δημιουργία αντίστοιχων Δημοτικών Υπηρεσιών.
 Γνωρίζοντας ότι θα  ψηφίσετε τη ΔΕΥΑΔ προτείνουμε: 
 • Τη συνταγματική κατοχύρωση ότι το νερό αποτελεί Δημόσιο αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται
 • Την κατάργηση του νομοθετικού πλασίου εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε. για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας.
 • Τη τιμολόγηση από τη ΔΕΗ με βιομηχανικό τιμολόγιο.
 • Κατάργηση του ειδικού τέλους 80% (Ν. 1069/80)
 • Την κατάργηση του ΦΠΑ στη τιμή του νερού.
 • Κατάργηση του τιμολογίου νερού σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, Νοσοκομείο, Κ.Υ.,ΚΑΠΗ.
 • Κατάργηση του τιμολογίου σε μακροχρόνια ανέργους, χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμΕΑ.
 • Μείωση των τιμών κατανάλωσης στους εργαζόμενους, αγρότες, μικροεπαγγελματίες.
 • Την απαλλαγή από τη φορολόγηση των θετικών αποτελεσμάτων των ΔΕΥΑ (φορολογία με 29% που τελικά πληρώνουν οι καταναλωτές)
 • Κοινή πρόταση των δύο δήμων της περιοχής  για τη διαχείριση του Φράγματος του Μόρνου από τον Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό Υδάτινων Πόρων, που θα χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. όλα αυτά μέχρι να υπάρχει άλλη εξουσία. Αυτή που θα δημιουργήσει τον Ενιαίο Κρατικό Φορέα Διαχείρισης του Νερού.

Άμφισσα 14/7/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: