Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

21,4 EKAT. EΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ...

Το ποσό των 21.400.000 ευρώ κατανέμεται σε όλους τους δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της πρωτοβάθμιας...
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Με τα χρήματα αυτά θα καλυφθεί και η δαπάνη για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, για τους Δήμους Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Αχαρνών, Λέρου και Καρύστου η χρηματοδότηση αφορά και στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012.
Το ποσό εκταμιεύεται από το λογαριασμό του ΥΠΕΣ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: