Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΕΛΦΩΝ

Στέλιος Σχοινάς
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Καραϊσκάκη 103 Ιτέα Φωκίδος
Emailsschi@tee.gr
               ΠΡΟΣ

1.             Τον κ. Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας
2.             Την κυρία  Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
3.             Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
             Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

4.             Κύριο Υπουργό Εσωτερικών


ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΘΕΜΑ: 1.  Πρωτόγνωρες διαδικασίες προκειμένου να εφαρμοστεί το διοικητικό μέτρο της Αργίας στον Δήμαρχο Δελφών κ. Νικολάου Φουσέκη,
  κατ’ εφαρμογή του υπ΄αρίθμ. 6/2014 Βουλεύματος

                 του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας.

            2.   Μη εφαρμογή νόμιμων διαδικασιών

Το αμετάκλητο Βούλευμα 6/2014  του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας, κοινοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας,  για να λάβει γνώση και εφαρμόσει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα.

Με το βούλευμα αυτό παραπέμπεται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και ο νυν Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Φουσέκης.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 236 του Ν. 3852/2010 το αιρετό όργανο απομακρύνεται προσωρινά της ενεργού άσκησης των καθηκόντων του (εφαρμόζεται το διοικητικό μέτρο της Αργίας) έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής (ΣτΕ 766/2006 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 456/2007).

Η διοικητική ποινή της αργίας εκδίδεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΣτΕ 2783/2006, 1120/2005, 4335/1996 κ.α.).

Όπως μας πληροφόρησαν οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Λάρισα και Άμφισσα , η υπόθεση στάλθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας για να αποφασίσει αυτή σχετικά με την διοικητική πράξη της αργίας του Δημάρχου Δελφών κ. Νικολάου Φουσέκη.

Η Υπηρεσία αυτή μας δήλωσε άγνοια χειρισμού και ότι θα ζητήσει οδηγίες από το Πρωτοδικείο Άμφισσας!

Είναι αδύνατον να πιστέψει κανείς ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,  ασκεί τα καθήκοντά της ισχυριζόμενη άγνοια ακόμη και των στοιχειωδών αρχών λειτουργίας της.

Το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται για πρώτη φορά και συνεπώς οι ισχυρισμοί αυτοί το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να δίνουν κάκιστο παράδειγμα στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης γενικότερα.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  έχει μέγεθος μεγαλύτερο από κάποια Ευρωπαϊκά Κράτη.

Όταν οι επικεφαλείς της διοίκησης βρίσκουν τόσο χαμηλού επιπέδου δικαιολογίες, (να ρωτήσουμε το Πρωτοδικείο πώς πρέπει να χειριστούμε την υπόθεση) είναι αυτονόητο το κάκιστο  παράδειγμα που μεταδίδουν στους απλούς υπαλλήλους των υπηρεσιών τους.

Στην από 13/3/2014 επιστολή μου, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που συνόδευε την κοινοποίηση του 6/2014 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας, αναφέρω ότι η μακροχρόνια ανακριτική διαδικασία που οδήγησε στην έκδοση του ανωτέρω Βουλεύματος, έγινε αφορμή για διάπραξη περαιτέρω παράνομων πράξεων που ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο πολλά εκατομμύρια ευρώ, ζητώντας τον διοικητικό έλεγχο της υπόθεσης και την ενδεχόμενη ενημέρωση των Δικαστικών Αρχών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι από απλούς πολίτες, υπό το αδιάφορο βλέμμα όλων των υψηλά ισταμένων διοικητικών προσώπων σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας.

Τόσο χαμηλού επιπέδου δικαιολογίες μόνο το δημόσιο συμφέρον δεν υπηρετούν και παραβιάζουν, βάναυσα, το πνεύμα του νομοθέτη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ενημερώσει, σχετικά, με το υπ΄ αρίθμ. ΑΔΑ:Β498Ν-ΡΧΜ έγγραφό του,  με αφορμή τις τροποποιήσεις στον « Καλλικράτη 2» (Ν. 4071/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

      Η αναφορά μου αυτή απευθύνεται στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών.

      Τέλος παρακαλώ την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας να μου χορηγήσει επικυρωμένα αντίγραφα:

1.             Του εγγράφου με το οποίο η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας της διαβίβασε την υπόθεση για λήψη απόφασης που θα θέτει σε αργία τον Δήμαρχο Δελφών κ. Νικόλαο Φουσέκη, όπως προφορικά μας διαβεβαιώσατε.
2.             Το έγγραφο που απευθύνατε στο Πρωτοδικείο Άμφισσας για λήψη οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό του θέματος, όπως, επίσης,  προφορικά μας διαβεβαιώσατε!

Ιτέα 21 Μαρτίου 2014

Ο Αναφέρων και έχων έννομο συμφέρον


Στέλιος Σχοινάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: