Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

• ΦΩΚΙΔΑ-ΔΕΛΦΟΙ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ “ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ”

Νίκος Χουντής

Ευρωβουλευτής
Μαυρομματαίων 39,
10434, Αθήνα
Τηλ: 2108812042
Fax: 2108817885

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
·      Φωκίδα-Δελφοί: Κίνδυνος για το περιβάλλον η προώθηση της “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας”
·      Ερώτηση Νίκου Χουντή (ΛΑΕ) προς Κομισιόν
            Αφορμή για την ερώτηση αποτέλεσε το νέο χωροταξικό πλαίσιο που προωθείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
με το οποίο, το μεγαλύτερο μέρος της Φωκίδας, όπου βρίσκονται οι Δελφοί (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς - UNESCO), χαρακτηρίζεται ως περιοχή “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας”, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων”.
            Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά τονίζει ο Έλληνας ευρωβουλευτής, στις περιοχές  που χαρακτηρίζονται ως “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας”, οι οποίες αποτελούν το 45% του νομού Φωκίδας (!!), επιχειρείται ο αποκλεισμός χρήσεων ανταγωνιστικών της εξόρυξης”!!!
            Ο Νίκος Χουντής, στην ερώτησή του, αφού παραθέτει δήλωση της Κομισιόν ότι, “κατά την επικαιροποίηση των περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, και στο βαθμό που εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/42/ΕΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, θα πρέπει να διενεργείται στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή τους”, επισημαίνει ότι:
α. “Μεγάλο μέρος της ανωτέρω περιοχής έχει ενταχθεί στους προστατευόμενους οικοτόπους  NATURA2000”.
β. Υπάρχουν “η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και η Οδηγία 2014/52/ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων”.
            Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, καλεί την Κομισιόν να αποφανθεί εάνΈχει υπάρξει στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου η εν λόγω περιοχή να χαρακτηριστεί “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας” και της ζητά να διευκρινίσει, κατά πόσον “η “Αποκλειστική Μεταλλευτική Δραστηριότητα” μπορεί να συμβιβάζεται με τη διατήρηση και αειφορία των οικοτόπων NATURA2000”.
           
Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή, έχει ως εξής:

Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί χωροταξικό πλαίσιο περιφερειακού επιπέδου, με το οποίο το μεγαλύτερο μέρος της Φωκίδας, όπου βρίσκονται οι Δελφοί (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς - UNESCO), χαρακτηρίζεται ως περιοχή “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας”, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Στις περιοχές  που χαρακτηρίζονται ως “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας” (45% του νομού Φωκίδας), επιχειρείται ο αποκλεισμός χρήσεων ανταγωνιστικών της εξόρυξης.
Με δεδομένο ότι:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, “κατά την επικαιροποίηση των περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, και στο βαθμό που εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/42/ΕΚ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, θα πρέπει να διενεργείται στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή τους”[1].
Μεγάλο μέρος της ανωτέρω περιοχής έχει ενταχθεί στους προστατευόμενους οικοτόπους  NATURA2000.
και με δεδομένη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και την Οδηγία 2014/52/ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ερωτάται:
1.      Έχει υπάρξει στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου η εν λόγω περιοχή να χαρακτηριστεί “Αποκλειστικής Μεταλλευτικής Δραστηριότητας”;
2.      Η “Αποκλειστική Μεταλλευτική Δραστηριότητα” μπορεί να συμβιβάζεται με τη διατήρηση και αειφορία των οικοτόπων NATURA2000; Μπορεί να αποκλείονται δραστηριότητες συμβατές με το NATURA2000;
3.      Η τυχόν εγκατάσταση ανεμογεννητριών, δεν πρέπει και αυτή να αξιολογείται στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων;Το Γραφείο Τύπου                                                                                                    25.01.2019

Δεν υπάρχουν σχόλια: