Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ

Του Σαράντη Μιχαλόπουλου 
Κατοίκου Ιτέας

Παρακολούθησα την ημερίδα που οργάνωσαν ο Δήμος Δελφών, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας και το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Άμφισσα την Παρασκευή 22. Μαρτίου και πραγματικά ένοιωσα χαρά για όσα άκουσα εκεί.
Κυρίως με ικανοποίησε το σημαντικό για μένα στοιχείο της δια-δημοτικής συνεργασίας και δικτύωσης το οποίο φάνηκε να είναι το προεξάρχον. Αλλά και αυτά καθ’ αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν θετικότατα για ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε ότι ταλαιπωρεί σχεδόν στο σύνολό της τη χώρα μας.
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ιδιαιτέρως τονίσθηκε στην ημερίδα είναι το πολύ χαμηλό κόστος του όλου συστήματος υποδοχής και διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων, το οποίο σήμερα είναι στο επίπεδο των 25 € ανά τόνο, σε σύγκριση με 50 ή 80 ή και παραπάνω € ανά τόνο που είναι σε άλλες Περιφέρειες.
Η εξήγηση που δόθηκε ήταν απλή αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα σημαντική για την γενικότερη αξιοποίηση πόρων από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ειπώθηκε λοιπόν ότι
η σημαντική διαφορά κόστους οφείλεται στο ότι το Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στηρίχτηκε αποκλειστικά σε Δημόσια χρηματοδότηση, ενώ αντίστοιχα συστήματα άλλων Περιφερειών έχουν απευθυνθεί σε ιδιωτική χρηματοδότηση (ΣΔΙΤ), διότι δεν υπήρξε έγκαιρη προετοιμασία για ένταξη των αντίστοιχων έργων σε προγράμματα δημόσιας χρηματοδότησης.
Βέβαια, το θέμα του κόστους έχει και τη συνιστώσα της «εσωτερικής» διαχείρισης κάθε Δήμου (συγκέντρωση και προώθηση των απορριμμάτων στους χώρους διαχείρισης), κάτι το οποίο φαίνεται να μην είναι ανάλογα ποσοτικοποιημένο.
Σε δική μου ερώτηση, η απάντηση των αρμοδίων περισσότερο επικεντρώθηκε στην ιδιαιτερότητα της περιοχής (μεγάλη έκταση του Δήμου με πολλές Τοπικές Δημοτικές Ενότητες) και λιγότερο στην ύπαρξη ενός κόστους αναφοράς που θα δίνει δυνατότητα σύγκρισης χρόνου με χρόνο, ώστε να φαίνεται αν υπάρχει βελτίωση ή ακόμη και αν υπάρχει «χώρος», δηλαδή περιθώριο για υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, χωρίς υπερβολική αύξηση του σχετικού κόστους.
Ένα από τα επίσης σημαντικά θέματα που αναφέρθηκαν ήταν η αξιοποίηση του βιοαερίου που παράγεται από τα απορρίμματα, για παραγωγή ενέργειας, που αποφέρει έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, και στο θέμα αυτό υπάρχει η παράμετρος του κόστους εγκατάστασης τέτοιων μονάδων, υπό την έννοια ότι απαιτούνται επενδύσεις που δεν ξέρω αν μπορούν να αποπληρωθούν από το πωλούμενο ρεύμα. Το πιθανότερο είναι να αξιοποιούνται και στην περίπτωση αυτή δημόσιες χρηματοδοτήσεις, οπότε το όφελος είναι πολλαπλό, και περιβαλλοντικό και οικονομικό.
Με λίγα λόγια, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στον Δήμο μας, το θέμα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων φαίνεται να βρίσκεται σε καλό σημείο. Επειδή όμως για τη Δημοτική Ενότητα Ιτέας υπάρχει, όπως φαίνεται, σοβαρό θέμα διαχείρισης των λυμάτων αλλά και θέμα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης, με καθυστερήσεις και ματαιώσεις σχετικών έργων, θα έλεγα ότι η ημερίδα αυτή δίνει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για επανεξέταση και άμεση δρομολόγηση λύσεων και στα θέματα αυτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: