Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Μελέτη

Τις προοπτικές απασχόλησης στην ελληνική οικονομία ώς το 2020 παρουσιάζει ενδιαφέρουσα μελέτη του καθηγητή Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Πετράκη.

Tα βασικά ευρήματα αναφορικά με τις προοπτικές επαγγελμάτων ανά ειδικότητα αναδεικνύουν μια σχετικά σημαντική μεταβολή στη ζήτηση για ειδικευμένους τεχνίτες.
Επίσης, σημαντική ενίσχυση αναμένεται στο μερίδιο των γεωργών, κτηνοτρόφων, δασοκόμων και αλιέων, όπως επίσης και στους απασχολουμένους στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Σημαντική αναμένεται και η αύξηση στους τεχνικούς και στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας,
και στους απασχολουμένους στην παροχή ατομικής φροντίδας καθώς η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για τέτοιου είδους ειδικότητες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: