Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

ΝΕΟ «ΨΑΛΙΔΙ» ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΔΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Μειώσεις θα δουν στις συντάξεις τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους με τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), ενώ διαφορές προκύπτουν και για τους προιστάμενους του Δημοσίου, όπου υπολογίζεται και το επίδομα θέσης ευθύνης στις συντάξιμες αποδοχές για τις οποίες καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.
Τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου.
Συγκεκριμένα, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης, εξ ιδίου δικαιώματος,
ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του.
Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος, νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του.
Από 01-01-2017, ως συντάξιμες αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε φορέα ασφάλισης κράτους-μέλους της Ε.Ε., πριν την 01-01-1993), οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή:
– Ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται.
– Το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.
– Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ).
Από 01-01-2017, ως συντάξιμες αποδοχές των νέων ασφαλισμένων υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη για πρώτη φορά σε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε φορέα ασφάλισης κράτους-μέλους της Ε.Ε., μετά την 01-01-1993) που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή:
– Ο βασικός μισθός, όπως αυτός καταβάλλεται.
– Η οικογενειακή παροχή.
– Το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.
– Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των ΒΑΕ.
– Το επίδομα απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών.
Διευκρινίζεται ότι:
– Το επίδομα θέσης ευθύνης περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές και, επομένως, υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατά αναπλήρωση ή ανάθεση άσκησης των καθηκόντων αυτών, οπωσδήποτε δε στις περιπτώσεις άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας, μετά από επιλογή του αρμόδιου οργάνου, βάσει των οικείων διοικητικών διατάξεων.
– Επειδή το εικονικό ποσό των 140,80 ευρώ δεν περιλαμβάνεται στις αποδοχές των υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών τους, από 01-01-2017 και μετά, δεν υπόκειται σε κράτηση ασφαλιστικών εισφορών.
– Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών.
Οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη, όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια, εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση το ποσό των 140,80 ευρώ (στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών), το οποίο, λόγω του ότι αποτελεί εικονικό ποσό και δεν καταβάλλεται με τις αποδοχές, δεν υπόκειται, από 01-01-2017 και μετά, σε κράτηση για κύρια σύνταξη.
Διαβάστε περισσότερα στο TheTOC.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: