Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ… «ΠΕΤΑΞΑΝ» ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ!

Αυξημένα κατά 1,453 δισ. ευρώ εμφανίστηκαν τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη των ιδιωτών προς τις εφορίες τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο!

Από τις αρχές του έτους μέχρι και τον Νοέμβριο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτοξεύτηκαν στα 11,833 δισ. ευρώ ενώ αν προστεθούν και τα συσσωρευμένα χρέη μέχρι και το τέλος του 2014, τότε το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 83,63 δισ. ευρώ. Παρά την έκρηξη των χρεών, η ΓΓΔΕ φαίνεται να επιτυγχάνει τους στόχους που είχαν τεθεί από τις αρχές του έτους. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους (δηλαδή αυτού που είχε συσσωρευτεί μέχρι και τις αρχές του 2015 ήτοι 71,979 δισ. ευρώ) ανήλθαν στο 11μηνο στα 1,545 δισ. ευρώ με τον ετήσιο στόχο να φτάνει στα 1,7 δισ. ευρώ. Η διαφορά των 155 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι εντός των επόμενων ημερών θα καλυφθεί.
Από το λεγόμενο «αποτελεσματικό νέο χρέος» το οποίο η εφορία υπολογίζει στα 7,212 δισ. ευρώ έχει ήδη εισπραχθεί ποσοστό 25,3% με τον ετήσιο στόχο να κυμαίνεται στο 25%. Ως αποτελεσματικό ορίζεται,
το χρέος το οποίο διαμορφώνεται βάσει των ακόλουθων παραγόντων:
Δεν περιλαμβάνει φτωχούς οφειλέτες, Δημόσιες – Δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και μηδενικά και πλασματικά Α.Φ.Μ.,
Περιλαμβάνει μόνο στοιχεία εντός προϋπολογισμού.

Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων 25 (Λοιπές Εισφορές),27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων),31 (Μισθώματα),32 (Υπηρεσίες),35 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ.), 36 (Δάνεια),37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων),38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά),39 (Παράβολα),41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).

Δεν υπάρχουν σχόλια: