Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ: «ΚΟΒΟΝΤΑΙ» ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ- ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής υπό τον Αντώνη Λιάκο για τις αλλαγές στην Παιδεία οι οποίες ρυθμίζουν τη λειτουργία Δημοτικών, Γυμνάσιων, Λυκείων καθώς και το εξεταστικό σύστημα εισόδου στα Πανεπιστήμια.
Ανάμεσα στις προτάσεις της επιτροπής εθνικού διαλόγου υπό τον καθηγητή Αντώνη Λιάκο περιλαμβάνονται νέο εξεταστικό σύστημα και αλλαγές στη φοίτηση στα πανεπιστήμια, με βαση τις οποίες οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν υπό όρους κατεύθυνση, να αποκτούν πτυχίο από συνδυασμούς επιστημών και να κερδίζουν πρωτεύουσα και δευτερεύουσα ειδικότητα.
Η  πρόταση προβλέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  μέσω ενος συγκεκριμένου συντελεστή κατάταξης των υποψηφίων,
επί του γενικού βαθμού πρόσβασης ή άλλων κριτηρίων επίδοσης. Η εφαρμογή του  συντελεστή κατάταξης των υποψηφίων, επί του γενικού βαθμού πρόσβασης, ή άλλων κριτηρίων επίδοσης, θα εξασφαλίζει σε ΑΕΙ και ΤΕΙ φοιτητές με γενική αλλά και ειδική επάρκεια.
Ακόμη προτείνεται αλλαγή της διδακτικής διαδικασίας και στη μέση εκπαίδευση, τετραετές γυμνάσιο και διετές λύκειο και σειρά αλλαγών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Ανάμεσα στις εισηγήσεις της επιτροπής περιλαμβάνεται πρόταση γιακατάργηση των παρελάσεων των μαθητών, του υποχρεωτικού εκκλησιασμούκαι της υποχρεωτικής προσευχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: