Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΠΟΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΗ - EΡΓΑΣΙΑ ΕΞΠΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΑΛ

Τo ΕΠ.ΑΛ. Άμφισσας δυστυχώς δεν έχει την εν λόγω ειδικότητα, αν και θα έπρεπε.
Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) λειτουργούν περίπου εδώ και έξη χρόνια σε ημερησία και νυχτερινά και εκτός των άλλων ειδικοτήτων έχουν ναυτικό τομέα με την ειδικότητα του πλοιάρχου και μηχανικού.
Μαθητές που προέρχονται από το Γυμνάσιο μαθητεύουν 3 χρόνια στο ημερήσιο και 4 χρόνια στο νυχτερινό γιατί παρακολουθούν και τα μαθήματα της γενικής παιδείας όπως φυσική, μαθηματικά,ιστορία κ.α.
Μαθητές που έχουν τελειώσει το λύκειο κάνουν αντιστοίχως ένα χρόνο λιγότερο και παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας τα οποία είναι Ναυσιπλοΐα, Ευστάθεια, Φόρτωση, Ναυτική Τέχνη, Έκτακτες Ανάγκες, Τήρηση Φυλακής Γεφύρας, Ναυτικές Επικοινωνίες, Ναυτιλιακές Γνώσεις, και Ναυτικά Αγγλικά.
Δίνεται δε η δυνατότητα,
ένας μαθητής που κάνει την υπηρεσία του σε καράβι ταυτόχρονα με την μαθητεία του στο λύκειο να ανακηρύσσεται ως κατ ιδίαν μαθητής με την υποχρέωση να δίνει προφορικές και γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθητικού έτους.
Μαθητές του ημερήσιου ΕΠΑΛ είναι συνήθως παιδιά που μπορούν μετά το πέρας των σπουδών τους να περάσουν στην συνέχεια στις ΑΕΝ. Το ίδιο ισχύει και για το νυχτερινό ΕΠΑΛ, με την διαφορά ότι είναι κατά το πλείστον μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές , και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών έχουν πείρα ετών στην θάλασσα.
Κατά την αποφοίτηση, ο μαθητής αποκτάει πτυχίο πλοιάρχου η μηχανικού που μάλλον προπτυχιακό θα το ονόμαζα και στην συνεχεία οι μαθητές κάτω των 27 ετών μπορούν να δώσουν στις πανελλαδικές και να περάσουν στις ΑΕΝ.
Μαθητές άνω των 27, πρέπει να συνεχίσουν στα ειδικά τμήματα του Ασπροπύργου τα οποία διαρκούν 7 μήνες που εκεί γίνεται δεκτός κάποιος με το πτυχίο του ΕΠΑΛ και με την απαραίτητη προϋπηρεσία η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 έτη σε καράβι, εκ των οποίων ένα έτος με απλή υπηρεσία ως ναυτόπαις και το δεύτερο έτος ως δόκιμος καταστρώματος ή μηχανής, με συμπληρωμένο το ΚΕΠ που παίρνει απ το Υπουργείο.
Κατόπιν αυτών και έχοντας επιτύχει στις εξετάσεις λαμβάνει το πτυχίο του Γ΄ αξιωματικού. Η επαγγελματική ανέλιξη φτάνει ως τον βαθμό του Β΄ αξιωματικού.
Στην Ελλάδα βρίσκονται αρκετά ΕΠΑΛ με ειδικότητα στον τομέα της ναυτιλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: