Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
        ΘΕΜΑ: Δημοπρατήθηκε το έργο «Αποκατάσταση ερείσματος και πρανών έναντι Μουσείου Δελφών» προϋπολογισμού 70.000,00 €.
        Από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας δημοπρατήθηκε το έργο της αποκατάστασης ερείσματος και πρανών έναντι Μουσείου Δελφών, προϋπολογισμού 70.000,00 €, από τη διάβρωση που έχει υποστεί, στη θέση έναντι του αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών.
      Στο έρεισμα και στο πρανές στην παραπάνω θέση έχουν σημειωθεί τοπικές διαβρώσεις σε μήκος 70 περίπου μέτρων. Οι διαβρώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης απορροής των επιφανειακών υδάτων του δρόμου, που είχαν σαν αποτέλεσμα μικρή ολίσθηση του πρανούς.
      Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση της φθοράς που έχει υποστεί το έρεισμα και τα πρανή του δρόμου και η προστασία από μελλοντική τους διάβρωση καθώς και η ασφαλής διέλευση των πεζών – περιπατητών του δρόμου.   
                    Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: