Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΝΕΙΠΩΤΗΣ… ΔΟΞΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ & ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ 18.000 ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πόσο πιο χαμηλά μπορεί να φτάσει το δημόσιο σύστημα υγείας, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς, βλέποντας εικόνες από τα κατά τόπους νοσοκομεία…
Ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κακής κατάστασης των δημόσιων νοσοκομείων αποτελεί η είδηση για υπερχείλιση λυμάτων σε νοσοκομείο, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή χιλιάδων ιατρικών αρχείων.
Συγκεκριμένα η υπερχείλιση λυμάτων από τις αποχετεύσεις μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου, είχε ως αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές αλλοιώσεις ιατρικά αρχεία το βάρος των οποίων ξεπερνούσε τους 25 τόνους και η απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου όπως αναμενόταν ήταν να προχωρήσουν οι διαδικασίες για ολοκληρωτική τους καταστροφή.
Όπως προκύπτει από τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου (πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου) του νοσοκομείου στο οποίο καταστράφηκαν οι ιατρικοί φάκελοι,
η προϊσταμένη του Τμήματος Κινήσεως Ασθενών, ενημέρωσε τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι στο αρχείο του νοσοκομείου υπάρχουν ιατρικοί φάκελοι ασθενών που δεν έχει λήξει η εικοσαετής προθεσμία διατήρησής τους (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1258/1981), «ωστόσο αλλοιώθηκαν λόγω αιφνίδιας διαρροής των σωληνώσεων αποχέτευσης στον χώρο που ήταν αποθηκευμένοι και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν…».
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου με απόφαση του προχώρησε στη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία είχε ως αντικείμενο την… καταγραφή των φακέλων. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής , εντοπίστηκαν:29.000 φάκελοι προ της 31/12/1996, και 18.000 φάκελοι με χρονολογίες από 2000 έως 2013. Οι συγκεκριμένοι φάκελοι περιείχαν τα ιατρικά δεδομένα ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην Καρδιολογική κλινική, στην ΩΡΛ, στη Χειρουργική και στη Θωρακοχειρουργική.
Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία οι 18.000 φάκελοι (από το 2000 έως το 2013) έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα. Πρακτικά όμως, όπως αναφέρει το νοσοκομείο, «είναι αδύνατη η χρησιμοποίησή τους, διότι έχουν υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις λόγω ανωτέρας βίας».
Το Νοσοκομείο για να προχωρήσει πλέον τη διαδικασία εκκαθάρισης, οφείλει να καλέσει «εγγράφως και επί αποδείξει» τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους προκειμένου με επιτόπιο έλεγχο να κρίνει το υπό εκκαθάριση αρχείο (ανενεργό ή μη) και να δοθεί στο Νοσοκομείο άδεια διάθεσης ή καταστροφής μέσω του ΔΔΔΥ (Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού), πρώην ΟΔΔΥ.
Το επόμενο βήμα, μετά την άδεια διάθεσης ή καταστροφής είναι η εκποίηση υλικού προς καταστροφή, η οποία θα γίνει με έγγραφη αναγγελία από το Νοσοκομείο προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ πρώην ΟΔΔΥ), η οποία (υπηρεσία) είναι αρμόδια για την παραλαβή και εκποίηση του προς αχρήστευση υλικού.
Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: