Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΠΟΥΛΗΣΕ» ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑ FUNDS

Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία για τη σύνταξη τόσο του αρχικού όσο και του αναθεωρημένου κειμένου των νόμων για την πώληση και διαχείριση των κόκκινων δανείων και σε αυτές επαφίεται η επιλογή των μέτρων και των μεθόδων εφαρμογής.
Τη σχετική επισήμανση κάνει ο ευρωπαίος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή, Νίκου Ανδρουλάκη. «Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία για τη σύνταξη τόσο του αρχικού όσο και του αναθεωρημένου κειμένου του νόμου 4354/2015» αναφέρει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.
Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει ότι «το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος οριοθετεί το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και θέτει τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν, ενώ η επιλογή των μέτρων και των μεθόδων εφαρμογής επαφίεται στις ελληνικές αρχές».
Παράλληλα, ο κ. Μοσκοβισί σημειώνει ότι,
το σχετικό πλαίσιο για τα «κόκκινα δάνεια» δεν συνεπάγεται «οποιαδήποτε βλάβη για τους δανειολήπτες ή τους εγγυητές και δεν θίγει τα καταστατικά ή συμβατικά τους δικαιώματα».
Ολόκληρη η απάντηση του κ. Μοσκοβισί
Το πλαίσιο για την εξυπηρέτηση και τη μεταφορά των τραπεζικών δανείων, που θεσπίστηκε με τον νόμο 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4389/2016 και 4393/2016 και ισχύει σήμερα, δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βλάβη για τους δανειολήπτες ή τους εγγυητές στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυπηρέτησης και/ή μεταφοράς, κατά περίπτωση, και δεν θίγει κατά κανένα τρόπο τα καταστατικά ή συμβατικά τους δικαιώματα.
Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία για τη σύνταξη τόσο του αρχικού όσο και του αναθεωρημένου κειμένου του νόμου 4354/2015.
Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Επιτροπής, η οποία ενεργεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος οριοθετεί το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και θέτει τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν, ενώ η επιλογή των μέτρων και των μεθόδων εφαρμογής επαφίεται στις ελληνικές αρχές.
Όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, το σύστημα που θεσπίστηκε με τον νόμο 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τη συναφή παράγωγη νομοθεσία εφαρμογής, καθώς και τον νεοπαγή κώδικα δεοντολογίας, παρέχει σημαντικές κανονιστικές διασφαλίσεις με στόχο την προστασία των έννομων συμφερόντων των οφειλετών, είτε πρόκειται για πρωτοφειλέτες είτε για εγγυητές, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλους μηχανισμούς για την εξεύρεση λύσεων στο υφιστάμενο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: