Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΌΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ & ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ (ΦΕΚ)

Τα έξοδα παράστασης και οι αποζημιώσεις Πρόεδρων, Αντιπρόεδρων και Μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των Ο.Τ.Α., όπως αυτές καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση Χουλιαράκη–Σκουρλέτη που δημοσιεύθηκε την 20η Αυγούστου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 470).
Η Κ.Υ.Α. έχει αναδρομική ισχύ από 1η Ιουνίου 2018, εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ.3 του αρ.22 του ν.4354/2015 και αφορά τα Διοικητικά Συμβούλια των εξής αυτοδιοικητικών νομικών προσώπων:α) ιδρυμάτων,
β) νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
γ) συνδέσμων και
δ) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,

Δεν υπάρχουν σχόλια: