Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Α.Ε-ΟΤΑ (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε)     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ         ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
     & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
    ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

                                    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Ευρώπη επενδύει στιςΑγροτικές περιοχές 
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER Μ19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι με την αρίθμ. 16/6/30-08-2018 αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας – προτάσεων για δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις του Υπομέτρου 19.2. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση η 17η  Σεπτεμβρίου 2018 καταληκτική ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων,  παρατείνεται μέχρι την 19η  Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν οι όροι της από  08-06-2018 δημοσιευμένης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ της ΑΝΦΩΑΕ http://www.anfok.gr/. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος/οι είναι: η κ. Πηνελόπη Πατρινού και η κ. Παναγιώτα Παπουτσή, τηλέφωνο 2265079281, e-mail: anfokiki@hol.gr .


                                                                                                     
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε
Ευάγγελος ΚατσαγούνοςΔεν υπάρχουν σχόλια: